no:Owners:Garanti NO/NO

Våre garantier

5 års nybilgaranti

Ved kjøp av en ny CUPRA gjennom oss får du flere gode garantier. Nybilgarantien gjelder i 5 år eller inntil bilen har kjørt 100 000 km. For at garantien skal være gjeldende, må du til enhver tid utføre all påkrevd service, vedlikehold, og reparasjoner i henhold til kjøretøyets service- og vedlikeholdsprogram i løpet av garantiperioden.

Garantiarbeider kan utføres hos et autorisert verksted eller et frittstående verksted, forutsatt at arbeidet er gjort på et tilfredsstillende fagmessig nivå. Justeringsarbeider og direkte slitasjedeler er unntatt fra denne garantien.

8 års batterigaranti for elbiler og ladbare hybrider

Alle nye elbiler og ladbare hybrider fra CUPRA leveres fra fabrikk med 8 års/160 000 km garanti på batteripakken. Batteriet skal beholde minst 70% kapasitet i garantiperioden. Garantien forutsetter lading i henhold til bilens instruksjonsbok og med originalt ladeutstyr.

Mobilitetsgaranti – 24 timer i døgnet

Ved å følge CUPRAs anbefalte service- og vedlikeholdsprogram får du 24 timers mobilitetsgaranti. 24-timers mobilitetsgaranti trer i kraft dersom tekniske problemer gir deg uforutsett stopp underveis. Den dekker gratis inntauing til nærmeste CUPRA-sertifiserte verksted, eller reparasjon på stedet hvis dette lar seg gjøre. 

Mobilitetsgaranti gir praktisk hjelp, god beskyttelse, og er kostnadsfri ved å følge bilens planlagte serviceprogram. Garantien inkluderer et bredt utvalg tjenester, fra hjemtransport til lån av bil i utlandet (Vest-Europa og mange østeuropeiske land).

Mobilitetsgarantien fornyes hver gang det utføres service hos et CUPRA-sertifisert verksted. Hvis merkeverkstedet ikke kan reparere bilen umiddelbart, dekker garantien en gratis leiebil med fri kjørelengde i inntil 3 dager (leien inkluderer ikke bompenger og drivstoff).

Mobilitetsgaranti i samarbeid med Viking Redningstjeneste

Viking Redningstjeneste kan nås på følgende måte:

Telefon i Norge: 915 04 444

Telefon fra utlandet: +47 915 04 444

Startavgiften er kr 0,45, og minuttprisen er kr 0,32 for samtaler fra fasttelefon i Norge.

Telefonnummeret kan også brukes uten mobilitetsgaranti, men bileieren belastes for assistansekostnader.

Hva dekkes av mobilitetsgaranti?

Starthjelp: Hjelp til skifte av defekt hjul, starthjelp og eventuell inntauing av bil ved punkterte dekk.

Hotellovernatting: Garantien dekker hotellovernatting for fører og passasjerer i 1 døgn dersom det er hensiktsmessig å vente på bilen (kan ikke kombineres med erstatningsbil).

Kostnadsfri erstatningsbil: Hvis et CUPRA-sertifisert verksted ikke kan tilby umiddelbar reparasjon, dekkes en erstatningsbil i inntil 3 dager med fri kjørelengde (bom og drivstoff er ikke inkludert).

Hva dekkes ikke av mobilitetsgaranti?

Gjentatt starthjelp: Hvis bilen ikke har gjennomgått verkstedsundersøkelse etter første starthjelp, dekkes ikke gjentatt starthjelp av garantien.

Leiebil: Leie av bil dekkes ikke ved punktering.

Selvforskyldte uhell: Feilfylling, drivstoffmangel, eller utelåsing dekkes ikke. Garantien dekker heller ikke utforkjøring, kollisjon, drivstoffmangel på grunn av is eller voks i drivstoffsystemet. Dette gjelder også driftsstans forårsaket av reparasjoner utført ved et ikke-merkeverksted, som ikke er inkludert i mobilitetsgarantien. Det vil bli gjort vurderinger som ved vanlig verkstedsbesøk.