no:Our DNA:Gjenvinning NO/NO

Gjennvinning hos CUPRA

Som produsent er vi oss vårt ansvar bevisst. Vi tar produktene tilbake når de når slutten på livssyklusen sin. Her vil du få mer informasjon om gjenvinningsprosessen og det juridiske rammeverket for gratis retur av utrangerte kjøretøy, batterier og elektriske/elektroniske enheter.

Gjenvinning

Bærekraftig produksjon og konstruert med tanke på materialgjenvinning.

Vi tenker bærekraft gjennom hele prosesskjeden, fra produktplanlegging til produksjon og gjenvinning. Dette bidrar til å redusere klimaavtrykket, for eksempel ved å spare ressurser.

Allerede i utviklingsfasen legger vi grunnlaget for at din nye CUPRA skal kunne gjenvinnes på en klimavennlig måte den dagen den skal vrakes.

 • Vi sørger for at samtlige driftsvæsker kan tappes fra det utrangerte kjøretøyet og at deler som skal fjernes, kan tas ut.

 • Et av klimamålene i den tekniske utviklingen er å unngå bruk av skadelige stoffer.

 • Gjenvunnet materialer kan brukes i mange komponenter som ikke er sikkerhetsrelevante, såfremt de oppfyller de samme kvalitetskriteriene som det opprinnelige materialet. 

 • Alle plastkomponenter merkes i henhold til de internasjonale ISO-standardene for å gjøre det lettere å identifisere dem. 

Gjenvinning av materialer hos CUPRA

Vi har satt oss som mål å redusere forbruket av nye råstoffer. I den forbindelse bruker vi gjenvinnende materialer under produksjon av bilene våre, f.eks. gjenvunnet plastmateriale laget av avfall eller produksjonsrester. Dette utgjør en liten del av den nye bilen.

Uansett om de består av nytt eller resirkulert materiale, oppfyller alle komponentene våre høye krav. Vi bruker kun resirkulerte materialer av høy kvalitet som gjennomgår omfattende tester før bruk. 

Vil du vite mer om behandling og gjenvinning av utrangerte kjøretøy? De norske bilimportørenes eget returselskap, Autoretur AS, publiserer årlig en miljørapport om gjenvinningsandelen i Norge.

Gjenvinningsprosess

1. Retur

Fra 1. januar 2007 har du kunnet returnere bilen gratis på godkjente gjenvinningsstasjoner. For gratis retur gjelder følgende betingelser:

 • Din CUPRA har vært registrert i EU minst en måned før bilen blir tatt ut av bruk.

 • Din CUPRA er komplett, dvs. at den inneholder alle vesentlige komponenter (motor, girkasse, styreenheter og alle andre deler).

 • Din CUPRA er ikke lastet med avfall eller deler som ikke hører til bilen.

 • Du leverer din CUPRA sammen med det originale vognkortet eller et sammenlignbart EU-registreringsdokument. Du vil få en kvittering som må fremlegges for trafikkstasjonen når kjøretøyet skal avregistreres (endelig avvikling av bruk).

2. Forberedelser

Det utrangerte kjøretøyet vil nå forberedes for behandling og gjenvinning. Komponenter og driftsvæsker som fjernes fra bilen blir sortert. Deler som kan brukes på nytt går til ombruk. Det som ikke kan ombrukes går til material- eller energigjenvinning. 

 • Batteriet tas ut. 
 • Kollisjonsputer og beltestrammere nøytraliseres.
 • Alle driftsvæsker blir tappet (drivstoff, motor-, girkasse- og støtdemperolje, bremsevæske, kjølevæske og kjølemiddel fra klimaanlegget).

3. Demontering

Enkelte komponenter kan demonteres og brukes på nytt eller materialgjenvinnes. Deretter presses bilen sammen i bilpresse og klargjøres for shredderen. 

 • Katalysatorer utmonteres for å hente ut edelmetallene platina, palladium og rhodium.
 • Felger og dekk demonteres.
 • Komponenter og aggregater hentes ut til bruk som brukte reservedeler.
 • Hvorvidt plastdeler demonteres for resirkulering av materialer, avhenger av de økonomiske rammene og etterspørselen etter resirkulerte materialer på markedet.

4. Shredder

Resten av det forberedte karosseriet sendes til shredderen, der det deles opp i knyttnevestore biter. Bitene sorteres i grupper etter materiale ved hjelp av:

 • Lufttrykk
 • Magnet
 • Virvelstrøm

Skrapmetall som kan brukes igjen, utgjør 75 % av hele kjøretøyet.

 • Jern- og stålmaterialer kan brukes som råstoff for høykvalitetsstål.
 • Ikke-jernholdige metaller, som f.eks. kobber, aluminium og sink, skilles ut for seg og bearbeides videre.
 • En del av restfraksjonen er den såkalte fluffen, som blant annet omfatter setene til den utrangerte bilen.

5. Etter shredderen

Restfraksjonen fra shredderen (fluffen og gjenværende ikke-metalliske deler) inneholder også verdifulle organiske materialer. Dette restmaterialet deles opp i enda mindre biter og sorteres, og kan dermed brukes på nytt:

 • Foredlet hardplastgranulat fra shredderen kan brukes i produksjon av stål som substitutt for tungolje eller kullstøv.
 • Fluff av tekstilfiber og seteskum kan brukes i stedet for kullstøv til å drenere kloakkslam.
 • Sand fra glass, rust og lakkrester kan brukes som byggematerialer etter videre bearbeiding.